Tin tức

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BÁC HỒ - CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG VÀ SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BÁC HỒ - CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG VÀ SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG

26/10/2023

Bác Hồ là một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời của Bác gắn liền với sự nghiệp cách mạng, với trang lịch sử vẻ vang của dân tộc. Bên cạnh đó Bác còn là một nhà văn, nhà thơ. Cùng tìm hiểu tiểu sử Bác Hồ kính yêu qua bài viết này nhé!

Lược sử Bác Hồ Việt Nam

Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ có 175 tên gọi, bút danh hoặc bút danh khác nhau, mỗi tên gọi của Bác đều có ý nghĩa riêng vì lợi ích của cách mạng.

– Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 02/09/1969) Tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung ;

– Năm 1901, Nguyễn Sinh Cung bắt đầu lấy tên là Nguyễn Tất Thành ;

– Ngày 5/6/1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành, lấy hiệu là Văn Ba , lên đường sang Pháp.

– Năm 1919, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và tiếp tục lấy tên này trong suốt 30 năm.

– Ngày 13 tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc, lấy tên Hồ Chí Minh, đến Trung Quốc với tư cách là đại diện của cả Việt Minh và Hội Quốc tế Kháng chiến chống xâm lược Việt Nam để chiêu mộ binh lính Hỗ trợ của Trung Hoa Dân Quốc. Đây là lần đầu tiên trong các tài liệu cá nhân của mình, một người chú sử dụng tên Hồ Chí Minh.

Thân sinh của Bác Hồ

Nguyễn Sinh Sắc (còn gọi là Nguyễn Sinh Huy, người dân còn gọi là Cụ Phó bảng; 1862 – 1929) là cha của Hồ Chí Minh. Ông là con của ông Nguyễn Sinh Nhậm và bà Hà Thị Hy, lớn lên trong một môi trường Nho học dưới sự nuôi dạy của nhà Nho.

Hoàng Thị Loan (1868-1901) là mẹ của Hồ Chí Minh. Bà là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường, bà được cha mình gả chồng vào năm 15 tuổi. Bà là một hình mẫu cho hình ảnh người Việt Nam hiền hậu và hết lòng vì chồng con

Tiểu sử Bác Hồ kính yêu

  • Thời Thơ Ấu và thanh niên của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1911)

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận Chủ Nghĩa Mác – Lênin và khẳng định con đường Cách Mạng Việt Nam (1911 – 1920);

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của V.I Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920-1924)

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1924 – 1930);

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (1930 – 1945);

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Người tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954);

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (1954 – 1969).

  • Bác Hồ Chí Minh rời khỏi chiến trường vào năm 1965 vì lý do sức khỏe rồi qua đời vào năm 1969.

  • Bác ra đi nhưng đã để lại cho Việt Nam, cho nhân loại một kho tàng tác phẩm văn học đặc sắc.

Phong cách sáng tác của Bác Hồ

Ở sự nghiệp sáng tác Bác thành công ở ba thể loại: văn chính luận, truyện và kí, thơ ca. Trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, với một lòng yêu nước cháy bỏng, Người nhận ra văn chương cũng chính là vũ khí đấu tranh cách mạng.

Quan điểm nghệ thuật của Bác cũng rất đặc biệt. Văn chương vừa là một thứ vũ khí, vừa là động lực thúc đẩy nhân dân chiến đấu. Bác cho rằng văn chương trong thời đại cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ.

Theo Bác, văn chương là phải phản ánh chân thực cuộc sống và hiện thực cách mạng; noi gương người tốt việc tốt và lên án, phê bình cái xấu. Người cầm bút cần phải chú ý đến hình thức thể hiện, không viết quá cầu kì, xa lạ, quan trọng là hình thức và nội dung phải đảm bảo cả hai yếu tốt là hấp dẫn người đọc. Ngôn từ cần được chọn lọc kĩ càng, bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Bài thơ “Chiều tối” là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của Bác. Bài thơ không chỉ thành công thể hiện được tình yêu đất nước nồng nàn mà qua đó chúng ta càng trân trọng hơn cuộc sống lao động của những người dân thật thà, chất phát và giản dị.

Tình yêu của Người với dân tộc, với người dân không câu từ nào có thể diễn tả hết được. Người luôn giữ tinh thần lạc quan trọng mọi hoàn cảnh. Bài thơ giúp độc giả ngẫm ra nhiều điều trong cuộc sống, từ đó chúng ta càng thêm yêu tự do, yêu cuộc sống thời bình ngày hôm nay chúng ta có được.

Những câu nói hay của Bác Hồ

Chữ "người", nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ.

Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình.

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?

Hy vọng rằng với những thông tin tóm tắt trên, các bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích về tiểu sử Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

#bacho #lanhtuvietnam #hochiminh #tieusubacho #phongcachsangtac #vietnam #phongcachsangtachochiminh