Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
Bảo hành dây kéo, đường chỉ trong 6 tháng sử dụng (trừ trường hợp bị rách da, vải do người sử dụng)
 

Hướng dẫn bảo hành
Sản phẩm đủ điều kiện được bảo hành, quý khách vui lòng gửi đến địa chỉ của KAKAPO để được bảo hành. Bảo hành xong KAKAPO sẽ gửi về địa chỉ của khách hàng.